Tamara Campo obtiene el Premio de investigación sobre Patrimonio Industrial 2016 impulsado por «BUXA» asociación galega de patrimonio industrial

Tamara Campo Táboas con un trabajo sobre las canteras de Moaña, y con el lema «Traballo e vida» ha obtenido el primer premio de investigación que ha puesto en marcha «BUXA» asociación galega de patrimonio industrial, entidad colaboradora de TICCIH España, constituye una excelente e importante iniciativa que sin duda motiva el estudio y aplicación al territorio de los trabajos sobre arqueología, paisaje y patrimonio de la industria. El Jurado se reunión en Santiago de Compostela el viernes 29 de abril. www.asociacionbuxa.com

Reproducimos el contenido del Acta del Premio otorgado por el Jurado convocado por Buxa:

Reunion Jurado Buxa 29.4.16

Reunion Jurado Buxa 29.4.16

«Consonte ás bases publicadas o 11 de febreiro do ano 2015, na reunión celebrada o día 29 de abril do ano 2016 decidiuse a concesión do premio ao traballo que foi presentado baixo o lema “Traballo e vida” do que, unha vez aberta a correspondente plica, resultou ser autora dona Tamara Campo Táboas. O xurado foi presidido por don Xoán Carmona Badía, Catedrático de Historia e Institucións Económicas na Universidade de Santiago de Compostela, sendo vogais don Luis Alonso Álvarez, Catedrático de Historia e Institucións Económicas na Universidade da Coruña, don Gerardo Cueto Alonso, profesor do Departamento de Xeografía, Urbanismo e Ordenación do Territorio na Universidade de Cantabria, don Miguel Ángel Álvarez Areces, presidente do Comité Internacional para a Conservación e Defensa del Patrimonio Industrial en España (TICCIH-España), e dona Iria Sobrino Fagilde, arquitecta colaboradora no inventario de arquitectura industrial de Vigo e a súa zona de influencia e coordinadora en proxectos de patrimonio industrial. Como secretario actuou don Manuel Lara Coira, presidente de “Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial”. O xurado desexa deixar constancia expresa da alta valoración da que foi merecedor o traballo presentado baixo o lema “Catedral”, do que, unha vez aberta a correspondente plica, resultou ser autora dona Alberta Lorenzo Aspres, responsable do “Proxecto Arga, Arquitecturas Rehabilitadas de Galicia“.